AI Garden: ИИ система за оранжерии

Отглеждането на плодове и зеленчуци се е превърнало в едно от основните предизвикателства пред домакинствата, предприемачите и дори държавите. Индустриални оранжерии се появяват все по-често в покрайнините на градовете, докато малките се забелязват в дворовете на гражданите. Създаването на съоръженията от този тип крие пред себе си редица предизвикателства. Част от тях са правилната филтрация на въздуха, поддържането на перфектна температура и влажност, честото и добро напояване, проследяване на здравето на отглежданите плодове и/или зеленчуци, защитата от кражби и други премеждия, изискващи нашето внимание. За да Ви помогнем да се справите с тях и редица други възможни спънки при отглеждането на Вашата храна, ние създадохме AI Garden: ИИ система за оранжерии.

Какво представлява AI Garden?

AI Garden е един от многото продукти, които застават зад бранда BUL-AI: Български изкуствен интелект. Системата за оранжерии представлява софтуер, придружен от специален хардуер за управление на градински центрове. Те могат да бъдат различни видове, като малки домашни и големи индустриални оранжерии. Продуктът е подходящ за отглеждане на различни реколти по време на и извън техния сезон. В системата за оранжерии е включена създадена от нас база данни, създадена от стойности за различните култури и етапът на развитието им.

Продуктът е идеален за различни клиенти, като любители градинари, малки производители и дори големи корпорации. Нашите инженери разработиха AI Garden по начин, по който да бъде съвместим с всички модерни операционни системи. Това Ви позволява да управлявате Вашата система за оранжерии от предпочитаното от Вас мобилно устройство, таблет, лаптоп, стационарен компютър, или Smart телевизор.

Софтуерът на нашия продукт Ви позволява да контролирате различните системи, отговорни за режима на работа на температурата, влажността, почвата, въглеродния двуокис, pH, влажността на почвата, вентилацията, аспирацията, напоителната система, изкуствената светлина и да оптимизирате използваното електричество за съответната сеитба.

Как да използвате системата за оранжерии?

Използването на системата за оранжерии е оптимизирано по начин, по който да бъде използвано от всеки. Подробни инструкции за правилното боравене с хардуера и софтуера могат да бъдат намерени в наръчника, който идва със самото устройство. Вашата задача е да включите хардуерното устройство, наречено GBOX. То осъществява връзката между сензорите, допълнителния хардуер (като камери и лампи) и софтуера.

Стартирането на системата за оранжерии започва с включване на Вашата контролна кутия (GBOX) в 220V контакт с помощта на захранващ кабел. След това ще трябва да свържете сензорите и прилежащия хардуер като камери и лампи на обозначените за това места. Последната стъпка е връзката между контролната кутия и софтуера, който може да бъде визуализиран чрез избрано от Вас устройство.

За да осъществите връзката (било то онлайн или офлайн) е важно да въведете Вашия уникален ключ. Той е изписан на специална членска карта за клуба на AI Garden, която получавате със закупуване на продукта. Можете да видите кода и чрез сканиране на предоставения QR код. Важно е да знаете, че всеки идентификатор работи само за един клиент и не може да бъде употребен от друг потребител.

Перфектен за борба с вредителите

Оранжериите (още наричани парници) могат да създадат условия, които да допринесат до развъждането на пагубни за растенията вредители и появата на болести. Причината за тези нежелани проявления са затворената среда и близкото разположение на посевите. Това прави нуждата от постоянно наблюдение на съоръженията наложителна.

В опита си да решат тези предизвикателства, фермерите често прибягват до огромно количество пестициди. Тези мерки рядко са успешни. Постоянното наблюдение остава наложително и невниманието може да доведе до загуби, които на европейско ниво се равняват до 40% от годишната реколта. Системата за оранжерии на AI Garden Ви позволява да предприемете превантивни действия и да се справите с това нежелано предизвикателство.

Ние обучихме изкуствен интелект, чийто алгоритъм разпознава кога Вашите растения са нападнати от вредители или са станали жертва на болест. В мига, в който системата ни засече пострадало растение, Вие получавате известие на Вашия телефон, прикрепено със снимка. Така Вие можете лесно да локализирате и (в зависимост от ситуацията) да предприемете мерки за отстраняването или лекуването на съответния плод или зеленчук.

Как работи? Заяви сега

Ventilation panel Aspiration panel CO2 panel LED panel Smart Socket panel Heat panel Temperature graphic CO2 graphic Humidity graphic Soil Humidity graphic Temperature value Aspiration value CO2 value Energy value Soil Humidity value Controller name Dashboard settings Connection controllers Configuration
Ventilation Panel
Aspiration Panel
CO2 Panel
LED Panel
Smart Socket Panel
Heat Panel
Temperature Graphic
CO2 Graphic
Humidity Graphic
Soil Humidity Graphic
Temp Value
22.45 ℃
CO2 Value
Hum Value
Energy Value
Soil Hum Value
Controller name
Dashboard Settings
Connection Controllers
Configuration
Контролирайте температурата в оранжерията

Оранжериите трябва да осигуряват подходящите условия за отглежданите от тях зеленчуци и плодове през цялата година. Един от най-важните фактори, върху които трябва да бъде упражняван контрол, е подходящата температура. Растенията предпочитат да бъдат отглеждани на различни градуси и това е ключово за реколтата, която ще достигне до крайния потребител. С AI Garden Вие можете да наблюдавате температурата в оранжерията от Вашето мобилно устройство.

Управление на въздушната циркулация

Един от проблемите с оранжериите е, че те не са запечатани и в тях влиза нефилтриран въздух. За да имате успешна и голяма реколта, ще трябва да предприемете мерки, с които да се справите с това предизвикателство. Това означава, че съоръженията трябва да бъдат оборудвани с възможност за филтриране и стерилизация на входящия и изходящия въздух. Тук във Вашия арсенал се вписва AI Garden. Нашата ИИ система за оранжерии Ви позволява да контролирате вентилацията и аспирацията в съоръженията си. С това Вие се подсигурявате, че Вашите растения ще растат правилно.

Наблюдение на влажността на въздуха

За да се достигнат оптимални условия за растеж на всякакъв вид растения, за Вас е важно да следите и контролирате влажността на въздуха във Вашите съоръжения. По този начин Вие предотвратявате изсушаването на Вашата реколта, както и заболяванията, развиващи се при редица плодове и зеленчуци. Вече може да следите това чрез системата за оранжерии на AI Garden. Така увеличавате максимално количеството събрана реколта. От Вашето мобилно устройство, Вие ще получавате постоянна информация за влажността на въздуха, ще бъдете известявани, когато тя драстично промени своите нива, както и ще се радвате на чести съвети как да оптимизирате настройките си.

Следене на CO₂

За да може да бъдете сигурни, че Вашите растения ще растат здрави, е важно да следите нивата на въглероден двуокис (CO₂). Част от причините, поради които това е наложително, са увеличаването на фотосинтезата, чрез повишените нива на елемента в оранжерията, подобреното използване на енергия при такива обстоятелства, по-добър контрол върху околната среда и допринасянето за правилна екологична устойчивост. За да Ви помогнем да постигнете отлични резултати, ние изградихме система за следене на въглероден двуокис в софтуера на AI Garden. Така Вие наблюдавате нивата на CO₂ чрез системата за оранжерии и постигате оптимални резултати по време на сеитба.

Следене на влажността на почвата

Правилната влажност на почвата е ключов фактор за растежа и развитието на Вашите растения. Влагата е необходима за различните процеси при размножаване и разширяване на кореновата система. Ниските нива ги забавят, а прекомерните – задушават. Това води до заболявания. Със системата за оранжерии на AI Garden, Вие имате възможността да проследявате и този фактор. Така Вие наблюдавате влажността на почвата, подсигурявайки правилната фотосинтеза на растенията. Водата винаги е служила като съставна част за превръщането на слънчевата енергия в химическа, а сега наблюдението ѝ може да осъществите от Вашия телефон.

Правилна светлина за оптимален растеж

Зависимостта от естествена светлина е ключова при отглеждането на Вашата реколта. Лошите метеорологични условия могат да повлияят на растежа на Вашите плодове и зеленчуци. Тук идва на помощ специализираната изкуствена светлина, част от нашата система за оранжерии. Експертите ни проведоха дългогодишно проучване, за да създадем това ни изобретение. Благодарение на създадената от нас лампа за изкуствена светлина, Вие можете да регулирате интензитета и спектъра на осветлението, както и дневната доза фотонен поток. Чрез нашия контролер, Вие можете да организирате изкуствени изгрев и залез за Вашите растения. Това се случва чрез правилно увеличаване или намаляване на изкуствената светлина при включване и изключване на системата за оранжерии.

Вашият AI агроном

Професионалистът, притежаващ експертиза в растениевъдството, се нарича агроном. Той разполага с правилната квалификация, за да разбере нуждите на Вашите плодове и зеленчуци и да приложи правилните решения за тяхното отглеждане. Това включва всичко от управление на почвата до контрола на средата, в която израства Вашата реколта. Сега цялото това познание може да се побере във Вашия телефон чрез системата за оранжерии AI Garden. Така Вие увеличавате Вашата печалба, която да инвестирате в развитието на Вашия земеделски бизнес.

Сигурност с AI Garden

Предизвикателството за превенция на откраднатата реколта е често срещано в земеделския бизнес. Извършителите не винаги са външни лица, те често се оказват и вътрешни служители. Системата за оранжерии на AI Garden притежава модул за сигурност, базиран върху изкуствен интелект. Вие имате възможността да го включвате и изключвате Ваше усмотрение. При включване на модула, Вие получавате известие, когато някой плод бъде откъснат. Така Вие можете да следите какво се случва във Вашето съоръжение и да получавате пряка видео връзка.

Отдалечен мониторинг

Едно от най-големите предизвикателства за любителите градинари е наблюдаването на реколтата им. Допълнително неудобство се създава, ако тяхната оранжерия е извън населеното им място. Често реколтата изпреварва или закъснява за прогнозираните дни за сеитба. Това довежда до по-големи разходи и по-малко печалба в други области. Със системата за оранжерии на AI Garden, Вие имате постоянен мониторинг над Вашите плодове и зеленчуци. Чрез избраното от Вас устройство, Вие може да наблюдавате растенията си денонощно. С тази функция си подсигурявате правилните растеж и защита от болести, вредители и нежелани гости.

Персонална конфигурация

В наръчника на AI Garden е описано как да настроите системата за оранжерии спрямо желаните от Вас растения. За да Ви улесним още повече, Вие получавате възможността да заявите персонифицирана конфигурация на Вашето устройство. По този начин получавате специфични настройки за температурата, pH, въглеродния двуокис, светлинния режим и други белези във Вашата оранжерия, настроения спрямо избрания от Вас плод или зеленчук. Подготвената конфигурация Ви помага да управлявате оптимално процеса на растеж на Вашата реколта. Не се бавете, а се сдобийте с най-иновативната система за оранжерии.

Перфектният старт за Вашия бизнес

AI Garden разполага с перфектното решение за хора, които живеят в големия град и са изправени пред предизвикателството да живеят в апартамент. Представяме Ви AI L-Hydroponics, нашата хидропонна система, която заема само една стая във Вашия апартамент. В замяна на това, този продукт Ви спестява огромно количество пари и Ви позволява да стартирате Ваш собствен бизнес, бидейки по-независими. Той е перфектно съставен да работи с нашия AI Lights софтуер и има всички от гореспоменатите функционалности.

AI L-Hydroponics Ви позволява да станете по-самостоятелни по отношение на добива Ви на храна. С него Вие произвеждате собствени хранителни продукти в апартамента си, без да имате нуждата от ферма, градина или оранжерия. Хидропонната система Ви спестява хиляди левове всяка година, като тя е и началото на малкия Ви бизнес, който ще управлявате от дома си. На този етап AI L-Hydroponics се предлага само в България и може да бъде инсталиран единствено от нас.

Избери продукт

Софтуер + Хардуер

Софтуер + Хардуер + Камери

Софтуер + Хардуер + Светлини

Софтуер + Хардуер + Светлини + Камери

AI Garden Software, Hardware, Camera, AI L-Hydroponics

Софтуер + Хардуер + Камера + AI L-Hydroponics

Свържи се с нас

Единствената цел на информацията, която събираме, е да достигнем до вас. Заявете продукта между понеделник и петък 09:00 ч. и 17:00 ч. и ще получите оферта до 24 часа.

© AI Garden, All Right Reserved.